Hoshin Kanri

Hoshin Kanri

Hoshin Kanri znamená řízení podniku podle vizí a cílů se zapojením všech týmů do řízení procesů. Vrcholový management vytváří strategický plán, který je posuzován po částech, ne jako celek. Předává ho střednímu managementu, jedná se tedy o efekt kaskád nebo svislou difuzi. Zahrnutí a participace všech složek týmů je důležitým faktorem. Pokrok je nutné důsledně posuzovat a jakákoliv změna musí být k lepšímu.

Hoshin Kanri nám dává odpověď na klíčové otázky např.:

  • Kde chceme být v budoucnosti?
  • Jak toho chceme dosáhnout?
  • Kdy chceme dosáhnout cílů?
  • Kdo se bude podílet na dosažení cílů?
Zpět na přehled článků