Kaizen

Kaizen

Kaizen znamená změnu k lepšímu. Je aplikovatelný napříč všemi činnostmi, jedná se o přístup k neustálému zlepšování. Je to propracovaný a dokonale organizovaný systém práce. Každému zlepšení, i kdyby bylo jen málo významné, je potřeba věnovat pozornost. Všichni pracovníci mohou participovat na procesu zlepšování. Zlepšení, která se dají rychle vyhodnotit a realizovat nevyžadují vysoké investice.

Zpět na přehled článků