Metoda MUDA

Metoda MUDA

MUDA v lean pojetí znamená plýtvání. Ve výrobním sektoru rozlišujeme 7 druhů plýtvání:

 • Transport (Přemisťování) – zbytečné přemisťování materiálu a výrobků
 • Skladování - omezení přebytečného inventáře
 • Pohyb – neefektivní pohyb pracovníků
 • Čekání – prostoje a čekání jsou plýtvání
 • Nadvýroba - výroba nad rámec požadavků zákazníků
 • Nadbytečné zpracování - kvalita a zpracování, které již nepožaduje zákazník je plýtvání
 • Vady - výroba defektních výrobků

MUDA v administrativních činnostech:

 • Lidský potenciál - nevyužitý potenciál pracovníků a jejich tvořivosti
 • Nevhodné nebo nefungující informační systémy
 • Nejasná strategie - zbytečné provádění činností, které nejsou v souladu se strategií společnosti
 • Nevyužití tržní příležitosti je plýtvání
 • Zbytečná administrativa a neefektivní systém je plýtvání
 • Zatěžování zákazníka

 

Zpět na přehled článků