PDCA - Demingův cyklus

PDCA - Demingův cyklus

PDCA - Demingův cyklus - Plan-Do-Check-Act  je systémový přístup k řízení.

Jde o metodu postupného zlepšování formou opakovaného provádění čtyř základních činností:

  • plan (plánuj) - naplánování zamýšleného zlepšení (záměr)
  • do (dělej) - realizace plánu
  • check - (kontroluj)
  • act - (jednej)
Zpět na přehled článků