Six Sigma

Six Sigma

Six Sigma je metodologie poskytující způsob detekovat chyby dříve, než se objeví, s cílem zvýšit spokojenost zákazníků. Jedná se o statistickou metodologii poskytující společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech, a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. Six Sigma je velmi disciplinovaný systémový přístup, který je založený na práci s daty a fakty. Obecný cíl Six Sigma je zvládnout procesy natolik, že se nebude vyskytovat více, než 3,4 chyby na milion příležitostí.

Hodnoty sigma jsou často vyjádřeny jako „DPMO“ (Defects Per Milion Opportunities = počet vad na milion příležitostí).

Zpět na přehled článků