TPM - Totálně produktivní údržba

TPM - Totálně produktivní údržba

TPM = Total Productive Maintenance. Účelem TPM je maximalizovat celkový výkon systémů. Celková - totálně produktivní údržba. Jedná se o soubor aktivit vedoucích k provozování strojního parku v optimálních podmínkách a udržení těchto podmínek. Cílem TPM je předcházet neplánovaným výpadkům výrobní technologie - strojů a to díky systému totální preventivní údržby, ve kterém jsou jasně definované role.

TPM se skládá ze samostatných programů:

  • samostatná údržba SÚ TPM
  • plánovaná údržba PÚ TPM
  • hladká přejímka HP TPM
  • trénink
  • zvyšování využití strojů
  • technické zlepšování strojů
Zpět na přehled článků