Vizuální management

Vizuální management

Vizuální management je forma komunikace, která má za úkol vytvořit plynule fungující pracoviště pomocí vizuálních kontrolních prvků. Ty slouží k identifikaci problémů, snížení plýtvání, snížení výrobních nákladů, zkrácení dodacích lhůt, snížení zásob, vytvoření bezpečného pracovního prostředí a zvýšení zisku.

Pracoviště, které funguje plynule pomocí vizuálních kontrolních prvků, je jasně uspořádané, metodicky řízené a přehledně organizované.

Zavedení této metody s sebou přináší mnoho výhod a úspor:

  • zlepšení produktivity
  • zviditelnění problémů (například díky informačním rámečkům
  • přehlednost a organizace pracoviště (například pomocí perfpanelům k dílenským stolům a souvisejícímu příslušenství)
  • zvýšení bezpečnosti (pomocí podlahového značení)
  • časová úspora
  • usnadnění komunikace mezi zaměstnanci a managementem
  • zvýšení pracovní disciplíny
  • prostor pro názory pracovníků
  • motivace pracovníků
  • zlepšení podnikové kultury
Zpět na přehled článků