Co je štíhlá výroba a proč ji zavést i u vás?

V každém výrobním procesu může docházet k plýtvání zdrojů. Štíhlou výrobu využívají společnosti napříč různými průmyslovými odvětvími ke zlepšení svých výrobních procesů. V jádru se zaměřuje na snižování plýtvání a zvyšování efektivity, což v konečném důsledku vede k vyšší ziskovosti společnosti a ke zlepšení procesů výroby.
 

Co je štíhlá výroba?

Štíhlá výroba je filozofie, která se zaměřuje na zvýšení produktivity výroby, efektivity a minimalizaci plýtvání ve výrobních procesech. K dosažení tohoto cíle využívá několik specifických metod, jako je Kaizen, Kanban nebo Just-In-Time. Kaizen je přístup neustálého zlepšování, který se snaží o zapojení všech zaměstnanců do procesu identifikace a eliminace plýtvání. Kanban využívá vizuální management, kterým řídí tok práce ve výrobním procesu. Just-In-Time přístup zajišťuje výrobu produktů jen v momentě, kdy jsou potřeba, čímž snižuje riziko nadprodukce a šetří náklady. Kombinací nejen těchto tří metod dochází k využití celého potenciálu výrobního procesu. Zde si můžete přečíst podrobný popis všech metod, které štíhlá výroba využívá.

6 důvodů, proč ve vaší firmě zavést štíhlou výrobu

Lepší využití zdrojů: Štíhlá výroba identifikuje a eliminuje všechny formy plýtvání ve výrobním procesu, včetně nadprodukce, chybovosti, nadměrných zásob a přebytečného pohybu zaměstnanců, čímž snižuje náklady.

Zlepšení kvality: Štíhlá výroba klade důraz na prevenci chyb. Aplikuje standardizované pracovní procesy, což pomáhá zlepšit kvalitu produktu a snižuje pravděpodobnost výskytu chyb v průběhu výrobního procesu.

Zvýšená produktivita: Redukcí plýtvání a zefektivněním procesů pomáhá štíhlá výroba zvýšit efektivitu zaměstnanců. To vše bez potřeby navýšení zdrojů nebo lidské síly.

Optimalizace zásob: Metody štíhlé výroby minimalizují nadbytečné zásoby a zajišťují dostupnost materiálů v případě jejich potřeby. Optimalizují pohyb materiálu ve skladech či na jednotlivých výrobních linkách, čímž snižují náklady na jejich přepravu.

Vyšší zisk: Zlepšením efektivity, snížením odpadu a zvýšením kvality produktů štíhlá výroba pomáhá zvýšit ziskovost a konkurenceschopnost, což vede k dlouhodobému úspěchu celé firmy.

Větší spokojenost zaměstnanců: Štíhlá výroba podporuje zapojení zaměstnanců do procesů vylepšování výrobních procesů, což vede k jejich větší spokojenosti.

 

Trubkový stavebnicový systém a štíhlá výroba

Trubkový stavebnicový systém spolu se štíhlou výrobou tvoří nepřekonatelnou dvojici. Použitím trubkového stavebnicového systému lze vytvářet vlastní konstrukce s minimálním odpadem a vysokou mírou flexibility. Systém umožňuje rychlou a snadnou montáž i demontáž, což znamená, že společnost má možnost překonfigurovat své výrobní linky a pracovní prostory podle potřeby, aniž by jim vznikaly značné náklady. Poskytnutím bezpečného a pohodlného pracovního prostředí mohou firmy zajistit, aby jejich zaměstnanci zůstali produktivní a motivovaní.

Výhody kombinace trubkového systému a štíhlé výroby:

Redukce odpadu: Standardizované komponenty pomáhají minimalizovat množství nevyužitého materiálu, což firmám šetří peníze a sníží jejich dopad na životní prostředí.

Rychlá a snadná montáž: Systém umožňuje rychlou a snadnou montáž a demontáž. Firmy mohou provádět změny na svých výrobních linkách a pracovních prostorech rychleji a efektivněji.

Přizpůsobení: Modulární povaha trubkových systémů znamená, že společnosti mohou vytvářet konstrukce a vybavení, které splňují jejich specifické potřeby, aniž by musely investovat do nákladných řešení na míru.

Zvýšená efektivita: Každá konstrukce je tvořena přesně podle vašich požadavků. Díky tomu jsou všechny nástroje a materiály v dosahu nebo v blízkosti zaměstnance a nedochází tak k plýtvání času zaměstnance odbíháním od pracovního místa.

Nízká pořizovací cena: Trubkový stavebnicový systém je nákladově efektivním řešením. Využívá standardizované komponenty, které lze snadno sestavit a demontovat, což snižuje potřebu výroby speciálních zakázkových dílů, které jsou velmi často drahé.

Ergonomie pracovního místa: Vysoká modularita systému zajišťuje možnost přizpůsobení pracoviště potřebám zaměstnance. Tím chráníte jejich zdraví při práci a získáte spokojenější zaměstnance.

Zaujala vás myšlenka implementace štíhlé výroby? Přečtěte si o jejích výsledcích v naší případové studii. Každý projekt je jedinečný, proto nás neváhejte kontaktovat. Tým proškolených odborníků pro vás navrhne řešení na míru tak, aby splňovalo veškeré vaše požadavky. Na naše konstrukce nabízíme záruku až 5 let.

Zpět na přehled článků