SMED

SMED

SMED = Single-Minute Exchange of Die. Metoda zkracování časů přetypování výrobních zařízení.

Program rychlých změn (SMED) má za cíl:

  • Získat tu část kapacity stroje, kterou ztrácíme jeho dlouhým přestavováním.
  • Zajistit rychlý přechod z jednoho typu výrobku na druhý, tím umožnit výrobu v malých dávkách. Výroba v malých dávkách nabízí vyšší pružnost a nižší rozpracovanost výroby.

Postup změn vychází z důkladné analýzy seřizování, která se vykonává pozorováním přímo na pracovišti. Radikálního zkracování časů seřízení dosahujeme postupně pomocí změny organizace, standardizací postupu seřízení, tréninkem týmu, speciálními pomůckami a technickými úpravami stroje. Metoda SMED je často i součástí programu TPM.

Zpět na přehled článků